...

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie na wycieczce „Śladami dawnych chojeńskich fotografii” [zdjęcia]

Centrum Informacji w Chojnie zorganizowało kolejną wycieczkę „Śladami dawnych chojeńskich fotografii. Dwa oblicza miasta”, w której wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2. Przewodnikiem był Andrzej Krywalewicz, lokalny historyk i autor książek o historii Chojny.

Wycieczka rozpoczęła się od wejścia na wieżę kościoła mariackiego, skąd uczniowie podziwiali panoramę miasta. Następnie przeszli murami miasta, słuchając opowieści i oglądając stare fotografie, które ilustrowały zmiany, jakie zaszły w Chojnie na przestrzeni lat. Dzięki tym zdjęciom uczniowie mogli zobaczyć, jak miasto wyglądało kiedyś i porównać to z jego obecnym wyglądem.

Wycieczka była nie tylko lekcją historii, ale także inspirującym doświadczeniem, które z pewnością zostanie na długo w pamięci uczestników.

Czytaj więcej: Śladami dawnych chojeńskich fotografii. Dwa oblicza miasta

Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.