...
Facebook
YouTube
Pinterest
Instagram
Tiktok

Dane Osobowe

Klauzula informacyjna (RODO):

Mając na względzie treść art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), uprzejmie wskazujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, które pozyskujemy w związku z Twoją aktywnością na Portalu turystycznym funkcjonującym w domenie http://ci.chojna.pl/, a także w ramach kontaktu (telefonicznego, mailowego), jaki z nami nawiązujesz jest Centrum Informacji w Chojnie.

2. Z Administratorem możesz się skontaktować bezpośrednio pisząc na adres: Plac Konstytucji 3 Maja 1a, 74-500 Chojna, telefonicznie: +48 725 796 880, e-mail: ci@chojna.pl lub za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod.chojna.pl.

3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, jak również abyś mógł w pełni korzystać z funkcjonalności Portalu turystycznego.

4. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

 

Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.