...

Ratusz

Budowę Ratusza w Chojnie rozpoczęto na przełomie wieków XIII i XIV. Pierwotnie budowla z cegły, zbudowana na placu rynkowym pełniła funkcję domu kupieckiego. Chojeński ratusz wspomniany został po raz pierwszy w dokumencie z 1409 roku. Powstanie domu kupieckiego / ratusza z całą pewnością związana była z uzyskaniem przez miasto przywileju miejskiego w 1271 roku.

Niespełna pół wieku później uległ zniszczeniu w wyniku pożaru miasta. Został odbudowany i powiększony przed 1366 rokiem. W latach 1433 – 1461 realizowano rozbudowę i modernizację domu kupca, po czym przemianowano budowlę na główną siedzibę władz miasta, mimo że, wcześniej przed rozpoczęciem rozbudowy pełnił już tę funkcję. Dokument z roku 1433 wzmiankuje, że w ratuszu znajdują się pomieszczenia burmistrza i sala posiedzeń sądu. Natomiast w innym dokumencie z 1461 roku wspomina się o podatkach opłacanych w ratuszu. Budowla prostokątna, podpiwniczona, piętrowa. Dawniej (podobnie w obecnych czasach) elewacja szczytowa (południowa) była najokazalsza. Na rynku przed ratuszem stał kamienny pręgierz (słup) służył do publicznej chłosty, wymierzania sprawiedliwości.  

W połowie XV wieku w ratuszowej założono sklepienia krzyżowo – żebrowe. Na parterze, pierwszym piętrze pomieszczenia zostały stropami płaskimi, które podparto na parterze drewnianymi słupami. Piwnica spełniała funkcje gospodarcze, natomiast parter i piętro funkcje urzędowo – administracyjne.  W roku 1945 został zniszczony. Prace rekonstrukcyjne, na bazie, przetrwałych ruin rozpoczęły się w latach 80 tych w minionym wieku. W roku 1986 budynek ratusza oddano do użytku.  Obecnie ratusz jest cennym zabytkiem gotyckiej architektury świeckiej. Wejście główne, od zachodniej strony.

Widok z Wieży Kościoła Mariackiego na Ratusz
Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.