...

Nowa strona internetowa Centrum Informacji w Chojnie

Centrum Informacji w Chojnie uruchomiło nową stronę internetową, kładąc nacisk na nowoczesny design i kolorystykę dopasowaną do logo instytucji. Strona oferuje wiele interesujących zakładek, w tym:

  • Historia Chojny
  • Co warto zobaczyć
  • Zabytki
  • Filmy i seriale dokumentalne

W sekcji filmów dostępne są takie tytuły jak „Marsz Śmierci” oraz „Szkoła Makuszyńskiego”, a także serial dokumentalny „Nowe Życie”.

Strona internetowa zawiera również kalendarz z nadchodzącymi wydarzeniami w gminie. W strefie aktualności regularnie pojawiają się wpisy dotyczące wydarzeń organizowanych przez Centrum Informacji lub przy jego współpracy.

Centrum Informacji zaprasza mieszkańców do kontaktu. Osoby, które chcą podzielić się swoimi wydarzeniami, pasjami lub promować działalność swojego przedsiębiorstwa, mogą zgłaszać się poprzez adres e-mail: ci@chojna.pl. Zachęca się również do przesyłania informacji o innych osobach, które warto przedstawić szerszemu gronu odbiorców.

Strona została zaprojektowana przez Przemysława Kaweńskiego i jest dostępna pod adresem www.ci.chojna.pl.

Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.