...

Festyn na Rzecz Dzieci z Kenii w Centrum Miasta [zdjęcia]

W centrum miasta, na zielonym placu, odbył się Festyn z okazji Dnia Afrykańskiego, który zgromadził licznych mieszkańców. W programie znalazły się liczne atrakcje, takie jak stoisko afrykańskie i warsztaty bębniarskie. Szczególnym momentem było jednak „most spotkania z kenijskimi dziećmi” – wydarzenie, które wzbudziło wiele emocji.

– To był piękny dzień, pełen wzruszeń, zwłaszcza podczas spotkania online z kenijskimi dziećmi – powiedziała Sylwia Janiak vel Kubiak, organizatorka festynu.

Jednym z najważniejszych punktów programu były aukcje charytatywne, dzięki którym udało się zebrać 17 246,7 zł oraz 85 euro na wsparcie dla dzieci z Kenii.

Organizatorzy wyrażają szczególne podziękowania dla Pani Burmistrz Barbary Raweckiej, Proboszcza ks. Janusza Mieszkowskiego, Barbary Andrzejczyk, KGW Grzybno, Caritas, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz wszystkich wolontariuszy za ich nieocenioną pomoc i zaangażowanie.

Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.