...
Facebook
YouTube
Pinterest
Instagram
Tiktok

Witam serdecznie w Centrum Informacji w Chojnie

Zapewne macie Państwo wiele pytań:- Co warto zobaczyć w naszym mieście i regionie? Dokąd prowadzą ścieżki Małego Odkrywcy? Jak wyglądają zajęcia dla dzieci i młodzieży? Odpowiedzi należy szukać w samym Centrum Informacji w Chojnie. Zajęcia Akademii Małego Odkrywcy rozpoczynają się obejrzeniem filmów o zabytkach Chojny i miejscach wartych odwiedzenia. Po pasowaniu na rycerza rozpoczyna się spacer pełen legend i baśni o Królewskiej Chojnie. Trasa spacerowa wiedzie przez ulice Bałtycką, Curie- Skłodowskiej, Podmurze i Władysława Jagiełły. Po drodze przypominamy średniowieczny system kar i nagród, poznajemy legendy związane z murami, basztami i wieżami. Przenosimy się kapsułą czasu do świata baśni i gier komputerowych. Spotykamy tam Olbrzyma, rycerzy, krasnali i księżniczki. Zajęcia kończą się animacjami, zabawami tematycznymi i malowaniem chojeńskich zabytków. Serdecznie zapraszamy do współpracy grupy i indywidualnych turystów. Do zobaczenia!

Akademia Małego Odkrywcy


Opublikowano

w

przez

Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.